Dieren op onze hoeve

Op onze hoeve zijn steeds veel dieren. Altijd lopen er paardjes, schapen, honden, en poezen maar ook is er sprake van een hoge biodiversiteit. In de zomer zie je er veel insecten en vogels en ook hazen en konijnen en mollen en vlinders. Kom gerust eens kijken bij ons in de Betuwe.

Centraal op onze Hoeve staan natuurlijk de honden. We hebben permanent ongeveer 6 honden bij ons. Hiervoor hebben we twee prachtige hondenrennen gebouwd van ieder 1100 m2. Uitgangspunt hierbij was dat de honden hun soorteigen gedrag al in de ren moeten kunnen laten zien. Daarvoor is het belangrijk dat de ren voldoende groot is, dat er niet te veel en niet te weinig honden zijn en dat er voldoende uitdagingen zijn.

Onderstaand foto toont de hondenrennen van een afstandje.

Dagelijks maken we met de honden een wandeling door uiterwaarden langs de waal.

Hier een filmpje van de waalwandeling 

Het betreft hier is een groene bufferzone tussen de rivier en de dijken. Deelgebied Uiterwaarden Waal. Het gebied trekt een geheel nieuwe flora en fauna. Het is daarom dat het beschermd wordt vanuit de Vogel- en habitat richtlijn.

In 1992 stelde het wereld natuurfonds het plan Levende Rivieren op. Het doel was om de rivieren in Nederland meer ruimte te geven. Na het hoogwater van 1995, met de evacuatie van Rivierenland tot gevolg, zijn onder meer de dijken in het rivierengebied verhoogd en verzwaard. Door de rivierbedding te verbreden worden niet alleen het waterbergend vermogen en de veiligheid maar ook de biodiversiteit vergroot. Langs de Waal zijn tenslotte op veel plekken nevengeulen hersteld en zijn strangen uitgegraven. Hierdoor ontstond zo rond midden negentiger jaren van de vorige eeuw het Wetland.

Dit totale gebied is ongeveer 40 hectare groot. Het reikt van de inlaat van het inundatiekanaal, dat een onderdeel vormt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, tot aan de geul met aan de overkant de steenfabrieken van Zennewijnen.

Het zijn met name de hoogteverschillen in het gebied die zorgen voor een rijke flora en fauna.  Na  ongeveer vijf jaar werden er ruim 360 nieuwe plantensoorten gevonden. In de wanden broeden tal van vogels waaronder oeverzwaluwen en ijsvogels. Vanuit de vogelkijkhut is een grote verscheidenheid aan watervogels te observeren, wat door veel vogelaars op prijs wordt gesteld. In het gebied worden ook fazanten, hazen, reeën , een beverpaar en sporen van een das aangetroffen. Het luwe water van de nevengeulen biedt ten slotte levensruimte aan vissen als de serpeling, barbeel en winde. Grazers als rode geuzen (een kruising tussen het Nederlandse brandrode rund en de Frankse Salers) en konikpaarden zorgen ervoor dat het gebied open blijft.

honden wandelen waal

Naast de honden hebben we altijd veel dieren op de boerderij. Allereerst zijn daar Rentre en Sylvia. Rentre is een voornaam dressuur paard en wordt bereden door zowel de vrouw des huizes als haar dochters. Sylvia is een lieve shetlander pony. Alle kleinkinderen bereiden haar, hoe jong ze ook zijn.

paarden op de hoeve


Sylvia is een bikkel

Shetlander pony’s zijn sterke paarden. In principe kunnen ze met alle weertypen en dag en nacht buiten zijn. Wel hebben ze een schuilhok nodig. In het voorjaar is het oppassen geblazen met de pony’s. Als ze te veel jong gras eten dat zeer eiwit rijk is dan kunnen ze zogezegd hoefbevangen raken. Dit is een ernstige aandoening en dient te allen tijden voorkomen te worden. 
      Eindeloos pony rijden en daarna natuurlijk borstelen en vertroetelen.

ponny wandelen

En dan zijn er natuurlijk de schapen. Een vak apart. Schapen zijn super lieve dieren. Kinderen reageren altijd goed op schapen. En al zeker als er gelammerd wordt. Voor de boer is het een drukke tijd maar het geboren worden van een lammetje wil iedereen meemaken. 

Schapen moeten geschoren. Een hele kunst om de schapen bij elkaar te drijven. Zonder fuik en zonder bix om te lokken gaat het niet lukken. En dan het scheren zelf. Het is allemaal techniek. Met kracht ga je het niet winnen van het schaap. Of misschien nog wel van het eerste schaap maar dan raak je snel uitgeput. De schapenscheerder zet de schaap met een arm ‘op zijn kont’. Daar aangekomen blijft het schaap vrij eenvoudig zitten waarna het scheren kan starten.

En dan is er nog het bekappen van de hoeven van de schapen. Dit mag zeker niet vergeten worden. Doordat de schapen alleen maar op de wei open groeien de hoeven snel door. Als ze niet tijdig bekapt worden dan kan dit snel tot grote problemen aan de poten leiden. Het kan hard gaan dus waakzaamheid is geboden.


Follow by Email
PINTEREST
Instagram
nl_NLDutch
nl_NLDutch